Home » Inspection of Pressure Vessel- API 510

Home » Inspection of Pressure Vessel- API 510

بازرسی مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد (Pressure Vessel Inspection Code) API 510

 


هدف از این دوره ، بررسی و تفسیر پاراگرافهای استاندارد API 510 با هدفِ پیاده کردن صحیح الزامات این استاندارد برای بازرسی مخازن تحت فشار می باشد. در این دوره به تکنیکها و متدهای محاسباتی به منظور ارزیابی عملکرد تجهیزات نیروگاهی و فرآیندی نیز پرداخته خواهد شد. حداقل الزامات بازرسی مورد نیاز به منظور اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز و معیارهای این استاندارد برای تغییر شرایط فشار و دمای تجهیز (Rerating) بررسی میگردد. در طول دوره به 54 سوال متداول بازرسی نیز پاسخ داده خواهد شد. به طور خلاصه موارد و آیتمهای آموزشی به قرار زیر است:

• انواع بازرسی ها
• برنامه بازرسي مخازن و متدهای پایش شرایط تجهیز و مانیتورینگ عیوب
• آشنايي با مدارك و مستندات بازرسی
• آشنایی با تستهای استحکام، چقرمگی و آزمايشات مكانيكي جوش
• الزامات مربوط به جوش و طراحي اتصالات جوشي
• آشنايي با عيوب جوش و روشهاي بازرسي غير مخرب جوش و سایر اتصالات
• عمليات حرارتي بعد از جوش و بررسی مکانیزم و اصول تنش زدایی
• الزامات و اصول تست هيدرواستاتيک و تست نيوماتيك
• محاسبه عمر باقیمانده
• تحلیل مناسب بودن تجهیز برای ادامه سرویس تجهیزات آسیب دیده- (Fitness for Service)
• بررسی دستورالعملهای بازرسی

  • ویرایش 2022 استانداردAPI 510 مورد بررسی قرار میگیرد.
  • جزئیات بیشتر از سیلابس دوره  درصورت  درخواست ارائه میگردد.

SUBSCRIBE UPDATE ITS FREE