Home » Inspection of Pressure Vessel-ASME Sec. VIII

Home » Inspection of Pressure Vessel-ASME Sec. VIII

بازرسی مخازن تحت فشار برای تجهیزات ASME BPVC Sec. VIII. Div. 1

 


در این دوره سعی خواهد شد دانش بازرسی تجهیزات تحت فشار بر اساس استانداردهای آمریکایی تشریح گردد. آشنایی با ساختار استانداردها، الزامات طراحی مخازن تحت فشار، حد پذیرش عیوب استانداردها و روند بازرسی مخازن تحت فشار در این دوره به تفصیل بررسی میگردد. به طور خلاصه موارد و آیتمهای آموزشی به قرار زیر است:

• مقدمه و آشنايي با مخازن تحت فشار
• آشنايي باساختار کلی استاندارد ASME و معرفي كد Boiler and Pressure Vesselو زیر بخشهای آن
• برنامه بازرسي مخازن مطابق ASME و معرفي مدرک ITP و حوزه مسئولیت افراد درگیر در پروژه
• آشنايي با مدارك و مستندات لازم مانند مدارك مواد خام، گواهينامه ها ، مدارك كاليبراسيون ، مدارک WPS ، PQR ، Weld Map ، عمليات حرارتي ، NDT ، مدارك تست هيدرواستاتيك ، تست رنگ و Final Book و غیره …
• معرفي مواد و فولادهاي مورد استفاده در ساخت مخازن و بررسی گروه بندی آنها در استانداردهای آمریکایی .ASME, ASTM, AISI, etc و اروپایی DIN/EN
•آشنايي با ASME BPVC Sec. II و معرفي Part A و Part Dو معادلسازی آن در سایر استانداردها
• خواص مكانيكي مواد و تستهای مربوطه مانند استحکام، چقرمگی، آزمايشات مكانيكي جوش و غیره …
• آشنايي با مفاهيم طراحي مخازن و الزامات آن
• تلرانسهاي طراحي و الزامات مربوط به جوش و طراحي اتصالات جوشي
• آشنايي با عيوب جوش مانند .LOF, LOP, Overlap, etc و روش غير مخرب تشخيص آنها، علل ايجاد و نحوه رفع آن
• روشهاي بازرسي غير مخرب جوش و حد پذيرش عيوب بر اساس ASME BPVC Sec.V- (مروری بر تستهای VT, PT, MT, UT, and RT )
• عمليات حرارتي بعد از جوش و بررسی مکانیزم و اصول تنش زدایی و تعيين دما و سيكل PWHT مطابق الزامات ASME
• الزامات و اصول تست هيدرواستاتيک و تست نيوماتيك
• بازرسي رنگ
• بررسي يك نمونهFinal book مخزن ساخته شده بر اساس ASME BPVC Sec.VIII, Div.1

  • جزئیات بیشتر از سیلابس دوره  درصورت  درخواست ارائه میگردد.

SUBSCRIBE UPDATE ITS FREE