درس های گرفته شده از 14 حادثه ناشی از خطاهای طراحان، اپراتورها و مدیران در نیروگاهها و پلنتهای پتروشیمی

 


در این دوره یک روزه در خصوص 14 حادثه ای که ناشی از اشتباهات طراحی، خطاهای انسانی اپراتورهای سایت و تصمیمات نادرست مدیران بوده است بررسی خواهد شد. فقدان دانش در انجام کامل آنالیزها، اعتماد بنفس و غرور کاذب اپراتورها و عدم پیروی بر اساس دستورالعملهای مکتوب و خودخواهی مدیرانی که منجر به حوادث شده اند در این دوره آموزشی بررسی خواهد شد.

  • برای اطلاعات بیشترلطفا تماس گرفته شود.

SUBSCRIBE UPDATE ITS FREE