Home » How to Develop PQR, WPS, and WPQ

Home » How to Develop PQR, WPS, and WPQ

تهیه و تنظیم WPQ, WPS, and PQR بر اساس استانداردهای AWS D1.1 , ISO 15607, and ASME Sec. IX

 


در این دوره آموزشی پس از انتخاب یکی از استانداردهای ذکر شده ، نحوه نوشتن و تنظیم مدارک WPQ, WPS, and PQR آموزش داده خواهد شد. پارامترهای تاثیر گذار که در حین جوشکاری تجهیزات ، خطوط پایپینگ و استراکچرها باید مشخص گردد و در بازرسی حین ساخت باید توجه شود بررسی خواهد شد. به طور خلاصه موارد و آیتمهای آموزشی به قرار زیر است:

• تعاریف اولیه و شرح مختصری بر فرمهای مربوطه
• آشنایی با قواعد مهندسی جوش و انتخاب فرایند جوشکاری
• مشخصات الکتریکی
• نحوه محاسبه تعداد لایه و پاس جوش
• انتخاب فیلر مناسب و محاسبه دمای پیش گرم و سایر پارامترهای مربوطه
• موارد ویژه هر یک از فرایندهای جوشکاری
• آشنایی با جوشکاری فولادهای زنگ نزن و فلزات غیر همجنس
• نحوه تائید دستورالعمل جوشکاری (PQR)
• بررسی متغیرهای ضروری و غیر ضروری
• تستهای مخرب و غیر مخرب درPQR
• معیار پذیرش تستها
• نحوه استخراج WPS و PQR در یک پروژه واقعی
• آشنایی با تست جوشکار (WPQT) و الزامات آن

  • جزئیات بیشتر از سیلابس دوره  درصورت  درخواست ارائه میگردد.

SUBSCRIBE UPDATE ITS FREE