Home » Steel Selection-Key to Steel

Home » Steel Selection-Key to Steel

کاربرد و انتخاب فولادها بر مبنای کتاب کلید فولاد –Key to Steel

 


در این دوره سعی میگردد شرکت کنندگان را با استانداردهای بین المللی فولاد و نرم افزار کلید فولاد آشنا نمائیم. این دوره به مهندسین متریال، مکانیک، صنایع، جوشکاران، فلزکازان و صنعت گران توصیه میگردد. این دوره، توانایی شرکت کنندگان را برای انتخاب فولاد مناسب بر اساس کاربردشان ارتقا میدهد. در انتها، فولادهای متداول مورد استفاده در صنایع ایران بررسی خواهد شد. موارد و آیتمهای آموزشی به قرار زیر است:

• مقدمه ای بر صنعت فولاد و معرفی انواع محصولات فولادی
• معرفی ساختار و فاز فولادها
• معرفی انواع عملیات حرارتی
• طبقه بندی فولادها و عناصر آلیاژی
• آشنایی با استانداردهای صنعتی و مرسوم در دنیا
• دسته بندی فولادها بر اساس استانداردهای آمریکایی، اروپایی و روسی
• آشنایی با کلید فولاد و بررسی فصول مربوطه
• معرفی انواع فولادها و دسته بندی آنها
• نحوه تطبیق استاندارد و معادلسازی فولادها
• آشنایی با نام تجاری فولادهای مشهور در ایران
• آشنایی با نرم افزار Key to Steel و انتخاب فولادها بر اساس خواص مکانیکی مورد نیاز
• معرفی سایر نرم افزارها و کاربرد آنها
• انواع بازرسی ها
• برنامه بازرسي مخازن و متدهای پایش شرایط تجهیز و مانیتورینگ عیوب
• آشنايي با مدارك و مستندات بازرسی
• آشنایی با تستهای استحکام، چقرمگی و آزمايشات مكانيكي جوش
• الزامات مربوط به جوش و طراحي اتصالات جوشي
• آشنايي با عيوب جوش و روشهاي بازرسي غير مخرب جوش و سایر اتصالات
• عمليات حرارتي بعد از جوش و بررسی مکانیزم و اصول تنش زدایی
• الزامات و اصول تست هيدرواستاتيک و تست نيوماتيك
• محاسبه عمر باقیمانده
• تحلیل مناسب بودن تجهیز برای ادامه سرویس تجهیزات آسیب دیده- (Fitness for Service)
• بررسی دستورالعملهای بازرسی

  • جزئیات بیشتر از سیلابس دوره  درصورت  درخواست ارائه میگردد.

SUBSCRIBE UPDATE ITS FREE