Home » test12

Home » test12

آموزش چگونگی ترجمه و فهم پاراگرافهای  ASME Sec. VIII


آنچه که در طی این کورس آموزشی فرا میگیرید:

• آموزش ساختار زبان انگلیسی و ساختارهای پیچیده در ASME • تجزیه و تحلیل بیش از 100 پاراگراف ASME • ترجمه 54 لغتی که در عین سادگی جایگزین نامناسب فارسی برای آن انتخاب میگردد و باعث می شود متن ترجمه شده ثقیل بنظر آید.

ضرورت دوره:

همانطور که می دانید نویسندگان استانداردهای ASME بالاخص ASME B&PVC با ادبیات خاصی این استاندارد را تهیه و تدوین کرده اند و در حین ارائه نکات فنی، از مهندسانی با دانش حقوقی استفاده شده است تا راه برای هر گونه سوء استفاده و برداشت اشتباه از این استاندارد بسته شود. در حالیکه در سایر استانداردها مانند PD, EN, API, etc. کمتر به چنین ادبیاتی برخورد میکنیم. استاندارد ASME با ویرایشها و متمم های متعددی که داشته و با حمایتهای مالی فراوان شرکتهای بزرگی چون COADE, WRC, BP, JSW, etc. ضعفهای فنی و نگارش آن دقیقا به صفر رسیده که میتواند الگوی مناسبی برای آموزش باشد. لذا یک طراح مخزن تحت فشار نه تنها بهتر است از این استاندارد درست استفاده نماید بلکه بهتر است آموزش ببیند که همانند آنها فکر نموده و همانند آنها به تهیه مدارکSpecification و مدارک مشابه مبادرت ورزد. همانطور که می دانید استانداردها خود، مانند زبان انگلیسی رابط بین مهندسین بوده و بهتراست این زبان بین اللمللی (استاندارد)، درست آموزش داده شود تا ارتباطات بین المللی به سهولت انجام پذیرد. استفاده کردن درست واژه ها ، بکاربستن آن در متون و فهم درست از قراردادهای فنی، آموزش زبان بین المللی ASME را بیش از پیش طلب مینماید.

در انتهای دوره قادر خواهید بود تمامی متونی که در سطح ASME بوده ترجمه، تجزیه و تحلیل نموده و تمام سعی بر اینست در این دوره حساسیت شرکت کنندگان به ادبیات های استفاده شده در متون ASME بالا برده شود.

سطح قابل قبول برای شرکت در این دوره: • هر چند بهتراست کارشناس تا اندازه ای به طراحی مخازن تحت فشار آشنا باشد اما بدون آن نیز، شرکت دراین دوره، توانایی این افراد را در ترجمه چنین متونی افزایش خواهد داد و مطالب ASME به راحتی برایشان قابل فهم خواهد بود. • مصاحبه شفاهی برای آشنایی با سطح زبان کارآموز و تائید مدرس برای حضور در کلاس

[/ux_text]
[/col_inner] [/row_inner] [/col]

SUBSCRIBE UPDATE ITS FREE


[/row] [/section]